ZODPOVEDNÁ BUDÚCNOSŤ

Aj driveING myslí na budúcnosť - nie však len tu vlastnú. Budúcnosť planéty sa odvíja od krokov každého z nás, preto v prvom rade súdime seba. Vytvorením ESG reportu sme si nie len stanovili úlohy, ale aj zadefinovali, kde sa stále odchyľujeme od udržatelnosti. 

 
enviromentálny faktor
sociálny faktor
FAKTOR RIADENIA RIZÍK